Miért JOBS?

A fejlődés Európában általánosan véve ésRománia csatlakozásaaz Európai Únióhoz megváltoztatta a tanulókszakmai kilátásait. Az iskolának és atanítási módszereknekalkalmazkodniuk kellehhez a helyzethez.A jövőbenszükség leszszakképzett munkásokra, akik projektek menedzsmentjében és végrehajtásában, hozzáértéssel és képességekkel rendelkeznek, és ezeket különböző helyzetekben használni tudják. A gimnáziumi ésa szakközépiskolaioktatástaz utóbbi években projekt-orientáltmódszerekés önreflexió, koncentrációa szakmák gyakorlati oldala felé, a kapcsolat az iskolaésegy megváltozott szakmák világának igényei között, kell jellemezze. Hogy felkészítsék a tanulókaterre az átmenetrea jövőbeliszakmájuk irányába, a tanárok egyképzésben kell részesüljenek a "szolgáltatás"-ok terén.

Románia csatlakozása azEurópai Unióhoz, 2007 január 1-jén történt. Az elmúlt húsz év egy átmenetet képviselt a kommunista rendszerből egy demokratikus rendszerbe. A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy stagnálás figyelhető mega népesség növekedésében és egyre többen vándorolnak a városi térségekből a vidéki térségek felé és az iparból vissza a mezőgazdaságba.További közel 2 millió román elhagyta az országot és külföldön dolgozik. A hazaküldött pénz jelentős mértékben hozzájárul a családjuk jólétéhez és Románia gazdaságához. A migráció hiányosságai munkaerőhiányban mutatkoztak meg a gazdasági növekedés időszakaiban. Ez a bizonytalansági állapot kb. 4,5 millió tanuló jövőjét érinti.A kommunizmusból a nyugati világ kapitalizmusába történő átmenet alatt, Romániát az oktatási rendszer reformálása is foglalkoztatta. Az elmúlt húsz évben a romániai oktatási rendszer egy folyamatos reformon ment keresztül, amelyet egyaránt dícsértek és bíráltak.